Təlimlər aktivlərin idarə edilməsinin əsaslarını , İSO 55001 tələblərini ,  İSO 55001 standartı üzrə auditin əsas aspektlərini əhatə edəcək. Təlimlər geniş infrastruktura sahib olan iri miqyaslı dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrinin rəhbərləri və əməkdaşları üçün nəzərdə tutulub .

“İSO 55001 standartı biznesin strateji məqsədlərinə nail olmaqda müəssisələrə öz aktivlərindən effektiv və səmərəli istifadə etmə yollarını göstərir . Bu yanaşma şirkətin potensialından maksimal səviyyədə istifadəni təmin etmək istiqamətində aktivlərin idarə edilməsinin mükəmməl strategiyasını işləyib hazırlamağa imkan yaradır

*Sosial işin təşkili uzrə treninq

*Siğorta və sığorta mədəniyyəti adlı təlim

*ANTİ-Corrupsiy Culture Training