• Vergi hüququ konsultasiyası

 • Xarici ticarət və veksel hüququn həyata keçirilməsi

 • İnsan resursları və Əmək Məcəlləsi üzrə konsultasiya

 • İdarəetmə konsultasiya Xidmətləri

 • Təlim xidmətləri

 • Emiqrantlar üçün xidmətlər

 • Müəssisə və ya təşkilatın təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi prosessində yaranan hüquqi məsələlərin yüksək ixtisaslı kompleks müşayiəti;

 • Müxtəlif sahələr üzrə müqavilələrin hazırlanması, təqdim olunmuş müqavilə layihələrinə dair yazılı rəylərin verilməsi , müqavilə öhdəliklərinin müəyyən olunması və müzakirəsində iştirak, icra prosesində olan müqavilələrə əlavə və dəyişikliklərin olunması və ya müqaviləyə xitam verilməsi üzrə tədbirlərin görülməsi;

 • Xarici şəxslər və ya şirkətlərlə bağlanılacaq müqavilələrin tələb olunan xarici dildə tərtib olunması;

 • Müştərinin tələbinə uyğun olaraq qanunvericilik bazası (kağız və ya elektron formatlarda) ilə təminat;

 • İstənilən hüquqi məsələlərin operativ surətdə həlli;

 • Müəssisə və ya təşkilatın daxili sənədləşmə və kargüzarlıq işinin qanuna uyğun şəkildə həyata keçirilməsinin müşayiət olunması;

 • Əmək müqavilələrinin hazırlanması və əmək hüququ üzrə konsultasiyaların verilməsi;

 • Müəssisə və ya təşkilatın hüquqi auditinin həyata keçirilməsi və nəticəsinə dair yazılı hesabatın verilməsi;

 • Müştərinin maraqlarının dövlət və ya məhkəmə orqanları , eyni zamanda 3-cü şəxslər qarşısında müdafiəsi.