Sizə aşağıda qeyd olunan hüquqi xidmətlər təklif edirik:

1. Maraqların məhkəmədə qorunması( iddiaçı və ya cavabdeh qismində. hüquqi və fiziki şəxslər)
2. İddia ərizələrinin (etirazların), (apellyasiya və kassasiya şikayətlərinin) hazırlanması və işlərin məhkəmədə aparılması.
3. Vərəsəlik məsələlərinin səlahiyyətli orqanlar və məhkəmədə həlli.
4. Nigahin pozulması, aliment tələbi, alimentin azaldılması, artırrılması üzrə məhkəmə proseslərində işhtirak təmsilçilik ve hüquqların qorunması.
5. Uşaqla ünsiyyət mübahisələrinin həlli.
6. Müqavilə öhdəlikləri üzrə məhkəmədə maraqların qorunması.
7. Kommersiya mubahisələri.
8. Sifarişçinin maraqlarına maksimum uyğun gələn mülki-hüquqi müqavilələrin bütün növlərinin tərtib edilməsi;
9. Şirkətlərdə kadr-uçot işlərinin aparılması qaydası haqqında hüquqi məsləhətlərin verilməsi həmçinin əmək intizamı, təhlükəsizlik qaydaları və s. haqqında sənədlərin tərtib edilməsi. Hüquqların məhkəmədə müdafiə edilməsi üzrə yardımların göstərilməsi:
10. Korporativ mubahisələr.
11. Sığorta hüquq münasibətlərinin həyata keçirilməsində iştirak
12. Əmlakın özgənin qanunsuz sahibliyindən geri tələb edilməsi eləcədə ər-arvad arasında birgə nigah dövründə əldə olunan əmlakın bölgüsü.
13. Əmlak tələbinə və bölgüsünə dair digər mubahisələr üzrə məhkəmədə hüquqların müdafiə olunması.
14. Vergi, Miqrasiya ve s. dovlet orqanları ilə mubahisələrin məhkəmə qaydasında aparılması.
15. Podrat müqavilələri üzrə mubahisələrin aparılması.
16.Müəllif hüquqlarının qorunması.
17. Maddi, mənəvi zərərə görə kompensasiyanın alınması,
18. Borc tələbi üzrə mübahisələrin məhkəməyə qədər və məhkəmə qaydasında həlli.
19. Əmək hüquqlarının qorunması
20. Mənzilə köçürülmə, mənzildə yaşayış hüququnun tanınması həmçinin yaşayış hüququna xitam verilməsi işləri üzrə məhkəmələrdə hüquqların müdafiəsi 
21. Hüquq əhəmiyyətli faktların müəyyən olunması.
22. Digər hüquqi məsələlər barədə birinci instansiya və apellyasiya məhkəmələrində təmsilçilik və hüquqların müdafiəsi.