a ) Xarici Dillər  ( English , Rus , Fıransız , Alman )

b ) 1-11 Sinif Fən dərsləri