Hörmətli sahibkarlar !

“AZERBAİJAN İNTERNATİONAL GONSULTİNG CENTER” Hüquq Bürosu Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi əsasında fəaliyyət göstərən bir konsaltinq şirkətidir.
Biz Azərbaycanda fəaliyyətini həyatakeçirən və ya investisiya qoymağı planlaşdıran yerli və xarici müştərilərimizi hər tərəfli lazımi hüquqi yardımla təmine dirik. Biz öz hüquqşünaslarımızda yenilik və hər hansı bir məsələnin təcrübi həlli istiqamətində iş aparmaq qabiliyyətlərini daha da təkmilləşdiririk. Bununla yanaşı biz xüsusilə texniki inkişafın təkanı ilə dünyanın biznes və maliyyə şəraitində olan dəyişikliklərin tələbinə uyğun daim xidmət sahələrini inkişaf etdiririk. İş münasibətlərimizin münasibliyi və hüquqşünaslarımızın yüksək bacarıqları onlara tez-tez tələb olunan geniş miqyaslı işlər aparmağa imkan yaradır.